Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА „ОДИСЕЙ ИЗДАТЕЛСТВО И ТЪРГОВИЯ“ (https://sbbooks.eu)

 

„Одисей издателство и търговия“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, област София (Столица), община Столична, бул. „Искърско шосе“ № 19, ЕИК 203338678, ДДС НОМЕР: BG203338678. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД е главен дистрибутор на „Издателска къща Световна библиотека” ЕООД, ЕИК 203100666, и в качеството си на такъв предлага продукцията на „Издателска къща Световна библиотека” ЕООД и е упълномощен да управлява уеб страница, брандирана с нейното лого и име. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД управлява уеб страницата https://sbbooks.eu, чрез която потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от „Одисей издателство и търговия“ ЕООД стоки, включително следното: Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с „Одисей издателство и търговия“ ЕООД чрез интерфейса на страницата на https://sbbooks.eu.

 

Координатите на „Одисей издателство и търговия“ ЕООД са следните: гр. София 1000, област София (Столица), община Столична, бул. „Искърско шосе“ № 19; тел.: +359 893 389 155; e-mail: sales@sbbooks.eu

 

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 1. ПРЕДМЕТ
 2. Настоящият документ представлява Общите условия за ползване на уебсайта https://sbbooks.eu. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Одисей издателство и търговия“ ЕООД, ЕИК 203338678, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, област София (Столица), община Столична, бул. „Искърско шосе“ № 19 от една страна Потребителите на уеб сайта https://sbbooks.eu от друга страна.

 

 1. II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА
 2. Всяко използване на сайта https://sbbooks.eu означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия и сте се съгласили с тях безусловно и приемате същите за обвързващи в отношенията Ви с „Одисей издателство и търговия“ ЕООД. Общите условия могат да бъдат изменяни от „Одисей издателство и търговия“ ЕООД по всяко време чрез тяхната актуализазция. Промените са задължителни за всички потребители. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД има право да осъществява промени на Общите условия за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Във всеки случай на промяна на Общите условия „Одисей издателство и търговия“ ЕООД ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта https://sbbooks.eu
 3. Съдържанието на уебсайта, изразено в текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на „Одисей издателство и търговия“ ЕООД; Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
 4. ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта https://sbbooks.eu на „Одисей издателство и търговия“ ЕООД вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Общи условия.
 5. За да бъде приета и изпълнена поръчката Ви, трябва да сте попълнили коректно всички полета на формата за поръчка. При направена поръчка ще получите потвърждение на посочения от вас имейл адрес.

 

III. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на уебсайта https://sbbooks.eu от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва: име, e-mail адрес, професия, рождена дата, лични интереси, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при закупуване стоките, предлагани от „Одисей издателство и търговия“ ЕООД чрез уебсайта https://sbbooks.eu.
 3. Съгласно приложимия закон за личните данни „Одисей издателство и търговия“ ЕООД се счита за администратор на лични данни във връзка с личната информация, която ни предоставяте.
 4. Потребителят има право на достъп, поправка и промяна на собствените си Лични данни, които е въвел при регистрацията на уебсайта: https://sbbooks.eu. В случай на промяна в регистрационните данни, потребителят следва да ги актуализира в срок от 7 работни дни, в противен случай „Одисей издателство и търговия“ ЕООД не носи отговорност за реализиране на поръчката при условията на непоправените или неактуализираните  регистрационни данни.
 5. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред.
 6. Регистрираните Потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация на https://sbbooks.eu. Те имат право по всяко време да правят промени в личните си данни, както и да изискат техният потребителски профил да бъде закрит. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от https://sbbooks.eu по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от администратор на https://sbbooks.eu.
 7. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя лични данни не се предоставят на трети лица за рекламни и промоционални цели. Приемайки тези условия, Потребителят се съгласява да получава имейли и известия от https://sbbooks.eu относно поръчката си, съответния профил, потвърждения за промяна на неговата информация, както и отстъпки и оферти за нашите продукти на дадения от него имейл адрес.
 8. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД / https://sbbooks.eu има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин (newsletter) на посочения при регистрация имейл адрес от регистрираните Потребители. Те имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения, като за целта кликнат на линк, който се намира на някой от получените от тях електронни бюлетини.
 9. С приемане на настоящите Общи условия потребителят се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, ал.1 т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство.
 10. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите. При събирането, обработването и съхраняването на личните данни „Одисей издателство и търговия“ ЕООД стриктно съблюдава българското законодателство и подхожда с отговорност към предоставените от потребителите лични данни.
 11. Достъпът и ползването от потребителите на социалните мрежи – Facebook, Tweeter, YouTube, Google +, Instagram, и други изискват отделна регистрация и приемане на общите условия на съответните интернет страници и „Одисей издателство и търговия“ ЕООД не носи отговорност за защита на личните данни при приемане условията на тези сайтове.
 12. IV. ЦЕНИ
 13. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД има право да обявява намаления от цените на предлаганите книги и други продукти за определен период, като това ще бъде обозначено по следния начин: чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана; и/или чрез думите “нова цена” и “стара цена”, последвани от съответните суми; и/или чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до старата цена, която е зачертана.
 14. Извън намаленията по т. 1 от настоящия раздел „Одисей издателство и търговия“ ЕООД има правото да променя цените по собствена инициатива в случаите, когато е налице нова цена на съответната книга, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.
 15. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта https://sbbooks.eu към момента, в който е завършена поръчката, независимо дали тази цена е по-ниска или по-висока от променената впоследствие.
 16. При допуснати технически грешки в данните, въведени за потребителя в уебсайта https://sbbooks.eu, „Одисей издателство и търговия“ ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
 17. ДОСТАВКА
 18. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД доставя своите продукти на територията на България (страната) и чужбина.
 19. Доставката на територията на страната се извършва с куриер и се реализира в рамките на 3 работни дни. Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от „Одисей издателство и търговия“ ЕООД начин и от посочения от „Одисей издателство и търговия“ ЕООД подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и  начина на доставка. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от „Одисей издателство и търговия“ ЕООД обстоятелства.
 20. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
 21. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД доставя извън територията на България поръчаните продукти чрез „Български пощи“ ЕАД или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя. Доставките в чужбина се реализират в приблизителен срок от 10 до 40 работни дни, в зависимост от конкретната дестинация. Доставчикът „Български пощи“ ЕАД не предоставя конкретни срокове за доставка, с оглед което и „Одисей издателство и търговия“ ЕООД не се обвързва с конкретен времеви параметър на доставка. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
 22. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД има право да не достави част или всички поръчани продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на „Одисей издателство и търговия“ ЕООДе да възстанови в 14-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.
 23. В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт не може да бъде доставен от „Одисей издателство и търговия“ ЕООД, Потребителят ще бъде информиран за това и „Одисей издателство и търговия“ ЕООД ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 14-дневен срок.
 24. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Одисей издателство и търговия“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. В този случай Потребителят има право да потвърди направената заявка, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

 1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 2. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да предаде в момента на доставката на „Одисей издателство и търговия“ ЕООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. Пратки с метод на плащане наложен платеж се изпращат с услуга Пощенски паричен превод (ППП). Разписката за ППП, издадена от куриерската фирма е равносилна на касов бон. При издадена фактура разписката за ППП се прикрепя към фактурата.
 3. При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на „Одисей издателство и търговия“ ЕООД в  „Райфайзенбанк“ (България) ЕАД и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.
 4. При плащане по банков път в евро, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на „Одисей издателство и търговия“ ЕООД и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента. 1 EUR е равно на 1.95583 лева.

 

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

 1. В рамките на 24 часа след извършване на поръчката и в случай, че стоката не е напуснала склада/търговския обект на „Одисей издателство и търговия“ ЕООД, потребителят има право да анулира поръчката. Анулирането следва да се извърши на следната електронната поща: sales@sbbooks.eu. При извършване на анулирането, потребителите посочват: име, номер и дата на поръчката, описание на стоката.
 2. Съгласно чл.50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, с изключение на разходите за връщане на стоката. Срокът за упражняване на право на отказ е 14 дни. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките или доброто им функциониране.
 3. При реализиране на правото си на отказ по т. 2 от настоящия раздел Потребителят, попадащ под закрилата на ЗЗП дължи единствено разходите по чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите.
 4. Отказът от поръчка се извършва чрез електронната поща sales@sbbooks.eu. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, достъпен на сайта на КЗП на адрес https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki.
 5. Когато потребителят упражни правото си на отказ трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „Одисей издателство и търговия“ ЕООД в годно търговско състояние или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят, попадащ под закрилата на ЗЗП е съобщил на „Одисей издателство и търговия“ ЕООД за решението си да се откаже от договора.
 6. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Разходите по връщане на стоката са за сметка на Потребителя, попадащ под закрилата на ЗЗП.
 7. Възстановяването на заплатената сума се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Потребителя.
 8. Потребител има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед; и/или при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена; и/или цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 9. При констатация на дефектна стока Потребителят е длъжен да провери съдържанието на опаковката за съответствия на изпратената стока с подадената заявка, в момента на нейното получаване. При констатирани нарушения във външния вид на стоката е длъжен да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.
 10. В случаите на т. 8 и т. 9 от настоящия раздел, „Одисей издателство и търговия“ ЕООД се ангажира съответната стока да бъде подменена с нова, в рамките на 7 – дневен срок, а в случай, че няма стока, еднородна с поръчаната, „Одисей издателство и търговия“ ЕООД възстановява депозираната за стоката сума, в рамките на 14 дневен срок от реализиране на процедурата по т. 8 и т. 9 от настоящия раздел. В случаите на т. 8 и т. 9 транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на „Одисей издателство и търговия“ ЕООД.
 11. На право на отказ не подлежат: съгласно чл. 57, ал.10 от ЗЗП – периодични издания, списания; съгласно чл.57 ал. 13 от ЗЗП – цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител; съгласно чл. 57, ал.9 от ЗЗП – запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката.
 12. Разпоредбите на чл. 50-56 от ЗЗП не се прилагат при договори, които предоставят цифрово съдържание (електронни книги), което не се доставя на материален носител, а се изтегля от сайта, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ. С натискането на бутона за сваляне на електронно съдържание, Потребителят се съгласява, че ще загуби правата си за възстановяване на сума.

 

VIII. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 1. При разногласия и възникнал спор с „Одисей издателство и търговия“ ЕООД, потребителят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya, както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове (ОРС): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BGП

 

IХ. ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЗИВИ

 1. Потребителите имат възможност да изразяват мнения и оценки относно предлаганите продукти в секция Отзиви на уебсайта https://sbbooks.eu. Допускат се само мнения, свързани с конкретния продукт или автор. Ще бъдат изтривани мнения, съдържащи обидно или нецензурно съдържание, написани само с главни букви, написани на латиница, съдържащи препратки към други сайтове. В случай, че „Одисей издателство и търговия“ ЕООД констатира многократно нарушаване на условията за публикуване на отзиви, „Одисей издателство и търговия“ ЕООД си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя да публикува мнения в раздела.

 

Х. ДРУГИ

 1. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните стоки без предварително известяване.
 2. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД си запазва правото да изпраща рекламни съобщения на потребителите, създали он-лайн поръчка на https://sbbooks.eu, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
 3. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
 4. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
 5. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
 6. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

ХI. ОТГОВОРНОСТ

 1. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
 2. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
 3. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на неговия уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
 4. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.
 5. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

 

ХII. ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 1. За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-доброто обслужване, когато посещавате уебсайта ни, ние използваме т.нар. бисквитки (на английски cookies). Те ни помагат да Ви осигурим персонализирано и максимално лесно преживяване при използване на услугите ни, да ги подобряваме и да Ви предоставяме по-релевантно съдържание.
 2. Taзи пoлитиĸa ce oтнacя дo биcĸвитĸи и yeбcaйта https://sbbooks.eu, пoддъpжaн oт „Одисей издателство и търговия“ ЕООД c aдpec нa peгиcтpaция: гр. София 1000, област София (Столица), община Столична, бул. „Искърско шосе“ № 19.„Одисей издателство и търговия“ ЕООД (https://sbbooks.eu) прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС и Регламент (ЕС) 2016/679.
 3. Kaĸвo пpeдcтaвлявaт биcĸвитĸитe? “Бисквитките” (на английски “cookies”) са малки по размер текстови файлове, които се запазват за определен период от време на Вашият компютър или друго устройство с достъп до интернет, когато посещавате даден интернет сайт.
 4. Зa ĸaĸвo ce изпoлзвaт биcĸвитĸитe? Основната функция на “бисквитките” е да осигурят разграничаването Ви от другите потребители на сайта, както и да съхранят информация за Вашите настройки и предпочитания. Някои от “бисквитките” се изтриват след приключване на сесията на Вашия интернет браузър, докато други се запазват за определен период от време с цел да се оптимизира работата Ви.
 5. Личните данни събрани от “бисквитките”, които се използват от сайта се използват само и единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.
 6. Как и какви “бисквитки” използваме?
  • Предпочитани настройки. Този вид “бисквитки” се използват за запазване на предпочитаните от потребителя настройки относно вида на устройството, с което се влиза в сайта, големината на шрифта и други. С използването на тези “бисквитки” се осигурява удобство на потребителя , като се избягва многократното извършване на едни и същи настройки.
  • Форми, препращащи данни на мейл. Този вид „бисквитки“ съхраняват информация за попълнени вече от вас полета като „Име“, „Телефон“, „E-mail” с цел улесняването ви при бъдещо попълване на същите полета.
 7. Как да управлявате “бисквитките”? Повечето стандартни браузъри дават възможност да променяте настройките за “бисквитки”. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню “опции” или “предпочитания” на Вашия браузър. Повече информация относно това как да управлявате бисквитките (включително да ги изтриете) според вида на браузъра, който ползвате, може да намерите на следните линкове:
 8. Обръщаме Ви внимание, че ограничаването и деактивирането на “бисквитките”, може да доведе до спиране на функционалности, некоректна работа и ограничаване на потребителското Ви преживяване с нашия уеб сайт, да направи недостъпни някои части от съдържанието на интернет сайта ни и да доведе до затруднения в ползването на някои онлайн услуги.
 9. В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече информация за това как “бисквитките” се използват в интернет пространството може да намерите тук: http://www.aboutcookies.org и тук: Wikipedia: https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка

 

ХIII. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

 1. Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от „Одисей издателство и търговия“ ЕООД. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. „Одисей издателство и търговия“ ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

 

ХIV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
 2. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
 3. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.